Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

W związku z wymogiem przedstawienia do EFP kandydatur do nagród dla peridontologów w kategoriach:

  1. Nagroda EFP dla postaci periodontologicznej
  2. Nagroda EFP  za zasługi dla peridontologii
  3. Nagroda EFP dla wyróżniającego się naukowca

zwracam się z prośbą o przekazanie propozycji kandydatur w sposób zgodny z wytycznymi zawartymi na stronie: http://www.efp.org/aboutefp/prizes-and-awards/index.html, drogą elektroniczną do sekretariatu PTP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.08.2016

Pozdrawiam serdecznie
Maciej Nowak
Sekretarz zarządu PTP