Zaznacz stronę

 

Szanowni Państwo, Koledzy i Koleżanki,


 

Jako Prezes obejmujący przewodnictwo Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego w jego nowej – już III kadencji, chciałam serdecznie przywitać się z Państwem i podziękować za zaufanie, jakie okazaliście mi i wybranym członkom Zarządu PTP.

Jako nowy zarząd, chcieliśmy rozpocząć ten list wyrażając serdeczne podziękowania dla ustępującego Prezesa Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego Profesor Renaty Górskiej oraz członków poprzedniego zarządu za ich niezwykle ciężką pracę i zaangażowanie w utworzenie stowarzyszenia periodontologicznego w Polsce i dotychczasową działalność PTP. Dzięki ich wysiłkom i poświęceniu, nasze Towarzystwo osiągnęło liczne sukcesy i rozwinęło się w znaczącą , rozpoznawalną markę wśród stomatologów w Polsce.

Jednocześnie pragniemy podzielić się z Wami naszymi planami na przyszłość. Głównym celem jest dążenie do dalszego rozwoju Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, włączenia do naszego grona zarówno doświadczonych klinicystów, jak ikolejnych młodych stomatologów.

Planujemy wdrożyć inicjatywę, która zachęci absolwentów do zaangażowania się w pracę naszego towarzystwa poprzez tworzenie programów mentorskich, staży oraz dostęp do cennych zasobów edukacyjnych. Chcielibyśmy, aby nasze towarzystwo stało się miejscem, w którym młodzi lekarze stomatolodzy znajdą wsparcie u doświadczonych klinicystów podczas szkoleń, ale również umożliwić rozwój kariery zawodowej każdego Periodontologa.

W kolejnym kroku, planujemy opracować na podstawie wiedzy światowych autorytetów wytyczne, które będą promowały najnowsze standardy i europejskie rekomendacje w periodontologii.  Chcemy, aby nasze protokoły kliniczne były podstawą dla praktyk stomatologicznych i były przydatne dla wszystkich naszych członków i mogły zostać zastosowane w sposób łatwy i intuicyjny.

Ponadto, zamierzamy rozwijać naszą ofertę edukacyjną poprzez organizację klinicznych seminariów online. Wierzymy, że wirtualne seminaria pozwolą nam dotrzeć do większej liczby uczestników, zapewniając jednocześnie elastyczność i wygodę w dostępie do wiedzy. Chcemy, aby nasze wykłady były inspirujące, interaktywne i prowadzone przez czołowych ekspertów w dziedzinie stomatologii.

Wreszcie, zachęcamy Was do aktywnego udziału w naszych działaniach i do dzielenia się swoimi pomysłami oraz opiniami. Wasze zaangażowanie jest bardzo cenne dla rozwoju naszego Towarzystwa i pomaga kształtować przyszłość Polskiej Periodontologii.

Obecnie zaplanowaną mamy VI Konferencję Periodontologiczna, od 22 do 23 marca2024 roku z udziałem Profesorów Markusa Hurzelera i Davida Hererra na temat estetyki i farmakologii w periodontologii. W zdarzeniu będą brać udział również polscy klinicyści, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w powyższych tematach.

Zapraszam do zgłaszania innych pomysłów i tematów seminariów, którymi Państwo jesteście zainteresowani na adres: busse.dembowska@gmail.com lub biuro@perio.org.pl

Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście nas. Razem możemy uczynić nasze Towarzystwo jeszcze lepszym miejscem dla wspólnej nauki, wymiany doświadczeń i rozwoju naszych umiejętności.

Z poważaniem,
Prezes PTP Prof. dr hab. Elżbieta Dembowska z członkami Zarządu PTP