Zaznacz stronę

Międzynarodowe Seminarium Periodontologiczno-Protetyczne

 

Program Seminarium Periodontologiczno-Protetycznego. Interdyscyplinarne Leczenie Chorób Przyzębia

Warszawa, hotel Marriott

dzieńgodzinaprogramszczegółowe informacje
25.03.2017 sobota
08:00-10:15Rejestracja uczestników
10:15-10:45Otwarcie Seminarium
Prof. dr hab. n.med. Renata GórskaWykład wprowadzający
10:45-11:00Przerwa kawowa
11:00-12:30Prof. Mario AimettiWykład:
Minimalnie inwazyjne podejście do leczenia periodontologicznego: zachowanie estetyki u pacjentów z chorobą przyzębia.
12:30-12:45Dyskusja
12:45-14:00Przerwa na lunch
14:00-15:45Dr Attilio BedendoWykład:
Perio-protetyka. Planowanie leczenia i leczenie złożonych przypadków periodontologiczno–protetycznych.
15:45-16:00Dyskusja
16:00-16:15Przerwa kawowa
Podsumowanie i zakończenie Seminarium
16:15Zebranie członków PTP
Mario Aimetti
Profesor Mario Aimetti

Minimalnie inwazyjne podejście do leczenia periodontologicznego: zachowanie estetyki u pacjentów z chorobą przyzębia.
Postępująca w periodontologii ewolucja stosowanych technik i narzędzi pozwala na przeprowadzenie właściwego leczenia w większości przypadków klinicznych. Rozwój ten odnosi się do procesu uproszczenia technik, który współcześnie dokonuje się we wszystkich dziedzinach medycyny. Współczesna praktyka medyczna poszukuje nowych modeli terapeutycznych pozwalających lekarzom na skuteczne leczenie.

Niechirurgiczne leczenie periodontologiczne z wykorzystaniem narzędzi ręcznych oraz ultradźwiękowych, ciągle stanowi podstawę leczenia chorób przyzębia, nawet gdy obecne są ubytki pionowe. Jednakże kieszonki o głębokości powyżej 5 mm pozostałe po fazie wstępnej leczenia należy uważać za ryzyko dalszego rozwoju choroby, a tym samym wymagają one dodatkowego leczenia.

Zabiegi resekcyjne z techniką ochrony brodawek międzyzębowych znacząco zmniejszają koszty leczenia i skomplikowanie procedury chirurgicznej, jednocześnie zapewniając zadowalające wyniki kliniczne w porównaniu do technik regeneracyjnych. Nawet zabiegi osteoplastyki w połączeniu z szynowaniem zębów można rozważyć jako skuteczne leczenie zapalenia przyzębia zmniejszające negatywne estetyczne konsekwencje tradycyjnego leczenia.

Podsumowując, minimalnie inwazyjne podejście w większości przypadków znacznie poprawia wyniki leczenia, zmniejszając tym samym liczbę ubytków wymagających bardziej złożonych strategii leczniczych.

Profesor Mario Aimetti – Prezes Włoskiego Towarzystwa Periodontologicznego, Dyrektor studiów magisterskich z zakresu periodontologii na Uniwersytecie Turyńskim. Profesor Aimetti jest specjalistą stomatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, autorem licznych prac naukowych oraz wystąpień zjazdowych.

Bedendo Attilio
Dr Attilio Bedendo

Perio-protetyka. Planowanie leczenia i leczenie złożonych przypadków periodontologiczno – protetycznych.

Terapia chorób przyzębia obejmuje trzy podstawowe fazy leczenia:

  • fazę przyczynową lub przygotowania początkowego
  • fazę dodatkową lub korekcyjną
  • podtrzymującą terapię periodontologiczną (TPS)

Pacjent peridontologiczny wymaga odpowiedniego instruktażu, właściwej higieny jamy ustnej osiągalnej poprzez domowe dokładne usuwanie płytki nazębnej oraz profesjonalne zabiegi stomatologiczne, co stanowi podstawę terapii periodontologicznej.

W fazie dodatkowej bądź korekcyjnej wykonuje się szereg zabiegów, prowadzących do zmniejszenia retencji płytki bakteryjnej poprzez chirurgiczne powierzchowne lub głębokie przemodelowanie tkanek przyzębia, mogą być one zintegrowane z terapią protetyczną. Zabiegi chirurgiczne mogą także prowadzić do wydłużania koron klinicznych zębów dzięki osteoplastyce i osteotomii.

Zaopatrzenie protetyczne pacjenta priodontologicznego nie odbiega od klasycznych zasad wykonywania prawidłowych uzupełnień stałych, które obejmują właściwą diagnostykę, precyzję wykonania ze szczególnym uwzględnieniem możliwości utrzymania higieny, właściwej okluzji, czynności mowy, a także i warunków estetycznych. Równolegle dużą uwagę zwraca się na prawidłowość realizacji techniczno-dentystycznej, obejmującą zastosowanie właściwych materiałów w wykonaniu zarówno uzupełnień czasowych jak i ostatecznych.

Co do przygotowania filara protetycznego w przypadkach perio-protetycznych dużo zalet niesie za sobą zastosowanie techniki określanej w literaturze jako Knife-edge, Feather –edge, Shoulderless, a ostatnio VertPrep, często łączonej z radektomią lub premolaryzacją. W szczególności u pacjentów periodontologicznych leczenie protetyczne obejmuje złożoną rehabilitację periodontologiczno-protetyczną, znacznie rozłożoną w czasie i wymagającą bardzo dokładnej diagnostyki.
W złożonych przypadkach perio-protetycznych podstawą postępowania jest przyjęcie precyzyjnych i ustalonych zasad postepowania prowadzących poprzez planowanie leczenia wstępnego, niezbędnego do postawienia rozpoznania ostatecznego, ostatecznego planu leczenia i jego realizacji, które wymagają rygorystycznego przestrzegania.
Proces terapeutyczny przewiduje fazy leczenia protetycznego, które przeplatają się z fazami leczenia periodontologicznego, w tym zabiegami chirurgicznymi. Podczas ich realizacji pacjent użytkujący długoczasowo uzupełnienie tymczasowe  musi pozostawać w absolutnie bezpiecznych warunkach klinicznych, gwarantujących przez cały czas jego użytkowania zarówno maksymalny komfort funkcjonalny (żucie, czynność mowy) jak i estetyczny.

Dr Attilio Bedendo – specjalista protetyk, posiada duże doświadczenie w protetyce stomatologicznej  i periodontologii, a także w chirurgii stomatologicznej i ortodoncji. W sposób szczególny zajmuje się leczeniem protetycznym w skomplikowanych sytuacjach periodontologicznych. Jest aktywnym członkiem Włoskiego Towarzystwa Protetyki Stomatologicznej, prowadzi liczne wykłady i kursy praktyczne we Włoszech i innych krajach. Współpracownik Profesora Aimett’iego.

Opłaty rejestracyjne za udział w Seminarium

kategoriazgłoszenie
i płatność do
23.12.2016
zgłoszenie
i płatność do
15.02.2017
zgłoszenie
i płatność do
12.03.2017
Seminarium PERIO 2017
Członkowie PTP
350 zł500 zł600 zł
Seminarium PERIO 2017
Pozostali uczestnicy
500 zł700 zł800 zł

Warunki uczestnictwa:

Płatność:

  • przelew bankowy

Opłaty należy wnosić w PLN na poniższe konto

Beneficjent:

Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.

al. Wojska Polskiego 27, 01-515 Warszawa

Bank: mBank O/Warszawa

69 1140 1010 0000 4401 5300 1030

SWIFT: BREXPLPWWA1

  • karta kredytowa (Mastercard, Visa) – opcja dostępna w formularzu on-line

Uwaga: W przypadku przelewu bankowego prosimy wpisać w tytule przelewu „Seminarium Periodontologiczne 2017”, imię i nazwisko uczestnika oraz ew. dane do faktury.

Zmiany:

  • Zmiany i anulacje należy zgłaszać wyłącznie do Biura Organizacyjnego Seminarium Perio 2017:
  • Zmiany i anulacje przyjmowane są tylko w formie pisemnej pod adresem: perio2017@mazurkas.pl
  • Zmiana uczestnika i przepisanie płatności na inną osobę może nastąpić jedynie po akceptacji Organizatora.

Anulacje
Odwołanie uczestnictwa w Seminarium:

  • do 15.02.2017 – potrącenie umowne w wysokości 5% wpłaconej kwoty
  • po 15.02.2017 – potrącenie w wysokości 20%

Rejestracja

zapisz się dziś

Rejestracja na Seminarium

zapisz się dziś

Miejsce seminarium

Warszawa Hotel Marriott
Al. Jerozolimskie 65/79
Warszawa 00-697

Sponsorzy i Partnerzy

Specjalne podziękowania dla Sponsorów i Partnerów Seminarium

Złoty Sponsor

Srebrni Sponsorzy

Partnerzy Medialni