Zaznacz stronę

22 listopada 2019 – Seminarium na temat Nowej Klasyfikacji Chorób Przyzębia 2017

Uprzejmie informujemy, że Seminarium na temat Nowej Klasyfikacji Chorób Przyzębia 2017

odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. w godzinach 10:00-16:00

miejsce seminarium: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61, wejście od ul. Trojdena

22 listopada
2019 r.

Program

Ramowy program

10:00-10:45 rozpoczęcie Seminarium i wykład wprowadzający: Prof. dr hab. n. med. Renata Górska
10:45-11:00 przerwa kawowa
11:00-13:00 wykład: Prof. Mariano Sanz
13:00-14:00 przerwa obiadowa
14:00-16:00 wykład: Prof. Mariano Sanz, dyskusja

Wykładowcy

prof. Renata Górska

Wprowadzenie i Pryncypia Nowej Klasyfikacji Chorób Przyzębia

W czasie prezentacji zostanie omówiona Nowa Klasyfikacja Chorób Przyzębia oraz Chorób i zmian wokół Implantów a także zostaną przedstawione kliniczne przypadki, które mogą stanowić problem diagnostyczny w oparciu o przyjęte kryteria w określeniu stadium choroby.

prof. Mariano Sanz

Nowa klasyfikacja chorób przyzębia i chorób tkanek wokół implantów. Zapalenie przyzębia.

W niniejszej prezentacji skoncentruję się na nowych koncepcjach etiologii i patogenezy zapalenia przyzębia, prowadzących do zdefiniowania i klasyfikacji zapalenia przyzębia, zgodnie z konsensusem z ostatnich Światowych Warsztatów 2018 (World Workshop 2018). Przedstawimy kryteria definiowania przypadku zapalenia przyzębia i parametry diagnostyczne potrzebne do ustalenia stadium i tempa progresji przypadku zapalenia przyzębia. Przedstawimy ostatnio opublikowane algorytmy podejmowania decyzji krok po kroku w celu łatwej implementacji tej klasyfikacji i wykorzystamy system klasyfikacji według stadiów i tempa progresji, aby zaprezentować przykładowe przypadki i zdefiniować oparte na dowodach plany leczenia.

Dyskusja nad kliniczną implementacją Nowej Klasyfikacji Chorób Przyzębia

Opłaty rejestracyjne

Uczestnicy
I termin – do 16 października 2019: 250 zł
II termin – od 17 października 2019: 400 zł

Studenci
opłata obniżona: 100 zł