Zaznacz stronę

VI Konferencja Periodontologiczna 2024

22-23 marca 2024 r.
Hotel Marriott Warszawa, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na VI Konferencję Periodontologiczną, która odbędzie się w dniach
22-23 marca 2024 roku.
To wyjątkowe dwudniowe wydarzenie, gromadzące specjalistów z dziedziny periodontologii, będzie doskonałą okazją pogłębienia tematyki leczenia farmakologicznego zapaleń przyzębia oraz zagadnień z zakresu chirurgii śluzówkowodziąsłowej, oraz niepowtarzalną szansą aby wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami konferencji.

Zaproszenie nasze do grona wykładowców przyjęli: prof. Marcus Hürzeler, prof. David Herrera, prof.
Małgorzata Pietruska, prof. Marta Cześnikiewicz-Guzik, prof. Bożena Karolewicz, prof. Tomasz Konopka, prof. Paweł Plakwicz, dr hab. Natalia Lewkowicz, dr hab. Bartłomiej Górski, dr hab. Wojciech Bednarz, dr n. med. Witold Jurczyński, oraz dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund.

Równolegle trwać będzie sesja plakatowa, gdzie to Państwo będziecie Komisją i wybierzecie podczas tajnego głosowania najlepszy plakat. Konferencję w dn. 21.03.2024 r. poprzedzi warsztat z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej. Konferencji towarzyszyć będzie również wystawa firm, gdzie będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z ich ofertami, nawiązania współpracy i rozwoju Waszej praktyki.

Prosimy o zaznaczenie terminu 22-23 marca 2024 r. w Państwa kalendarzach, aby dołączyć do nas, ponieważ gwarancją udanych spotkań są również jego uczestnicy, to właśnie Państwo stworzą ostateczny kształt i atmosferę naszego Wydarzenia.

 

Do zobaczenia w Warszawie.

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska
Prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

Komitet Naukowy

 • Prof. Elżbieta Dembowska
 • Prof. Marta Cześnikiewicz-Guzik
 • Prof. Tomasz Konopka
 • Dr hab. Natalia Lewkowicz
 • Dr hab. Jan Kowalski

Komitet Organizacyjny

 • Prof. Elżbieta Dembowska
 • Prof. Marta Cześnikiewicz-Guzik
 • Prof. Paweł Plakwicz
 • Dr hab. Dariusz Skaba
 • Dr n. med. Maciej Nowak
 • Dr Aleksandra Karpisz-Więcek
 • Marta Metaxas
 • Marzena Kałakucka

Opłaty rejestracyjne

kategoriawczesna rejestracja
do 15.02.2024
późna rejestracja
od 16.02.2024
UDZIAŁ w KONFERENCJI
Członkowie PTP1750 zł2000 zł
Pozostałe osoby2000 zł2250 zł
UDZIAŁ w WARSZTACIE
21.03.2023 (15 os.)
Członkowie PTP1550 zł1800 zł
Pozostałe osoby1800 zł2050 zł
Uroczysta kolacja PERIO
Członkowie PTP180 zł180 zł
Pozostałe osoby280 zł280 zł

Rejestracja na konferencję

rejestracja kończy się 15.03.2024

przejdź do formularza

Warunki uczestnictwa:

Płatność:

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego
tytułem:

 • Imię, Nazwisko
 • udział w Konferencji Perio 2024
 • adres e-mail
 • NIP

Kontakt, e-mail: biuro@perio.org.pl

Zmiany:

 • Zmiany i anulacje należy zgłaszać w formie pisemnej wyłącznie do sekretariatu Konferencji na adres e-mail: biuro@perio.org.pl
 • Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

Anulacje

Odwołanie uczestnictwa w Konferencji:

 • do 15.01.2024 – zwrot 100% wpłaconej kwoty
 • do 31.01.2024 – potrącenie umowne w wysokości 50% wpłaconej kwoty
 • po 31.01.2024 – potrącenie w wysokości 100%, brak zwrotów
Pełny regulamin uczestnictwa

REGULAMIN: Konferencja Periodontologiczna PERIO 2024

Warszawa, 21-23 marca 2024 r., hotel Marriott

 1. I. Informacje organizacyjne.

  Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Periodontologiczne oraz Sekcja Periodontologii Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (siedziba ul. S. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa) Językiem wykładowym jest angielski i polski. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne na język polski dla osób zainteresowanych.

 2. II. Sposoby zapisywania się na Konferencję i dokonywanie opłat. Anulacje.

  1. Aby zapisać się na Konferencję, należy wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej www.perio.org.pl oraz dokonać opłaty.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia uczestnika, który nie dokonał wpłaty.
  3. Wysokość opłaty za udział w Konferencji zależy od terminu dokonania wpłaty przez uczestnika.
   Obniżona opłata rejestracyjna obowiązuje do dnia 31.01.2024 roku.
   Po 31.01.2024r. roku opłata wzrasta; szczegółowe informacje dotyczące wzrostu opłaty dostępne są na stronie internetowej Konferencji www.perio.org.pl
   Opłata rejestracyjna gwarantuje udział w Konferencji wraz z materiałami informacyjnymi zapewnianymi przez organizatora. W trakcie trwania Konferencji organizator zapewnia przerwy kawowe oraz przerwę obiadową.
  4. Opłaty za udział w Konferencji pobierane są w PLN
   Opłat można dokonywać za pomocą:

    • przelewu bankowego

   Wszystkie płatności zostaną potwierdzone drogą elektroniczną (e-mail)
   Zmiany i anulacje należy zgłaszać w formie pisemnej wyłącznie do sekretariatu Konferencji na adres e-mail: biuro@perio.org.pl
   Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

   Anulacje:
   Odwołanie uczestnictwa w Konferencji:
   do 15.01.24 – zwrot 100% wpłaconej kwoty
   do 31.01.2024 – potrącenie umowne w wysokości 50% wpłaconej kwoty
   po 31.01.2024 – potrącenie w wysokości 100%, brak zwrotów

 3. III. Przebieg Konferencji

  1. Organizator zapewnia uczestnikom materiały do notowania. Jeżeli wykładowca przygotowuje dodatkowe materiały naukowe, Organizator dostarcza je uczestnikom. Materiały przygotowane przez wykładowcę przeznaczone są wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów osobom, które nie były uczestnikami Konferencji.
  2. Podczas Konferencji organizator przewiduje przerwy kawowe oraz przerwę obiadową.
  3. Treści naukowe Konferencji są zgodne z przedstawionymi wcześniej planem i tematyką. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych modyfikacji (bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników) na prośbę wykładowcy.
  4. W trakcie trwania Konferencji, wszystkich uczestników obowiązuje zakaz robienia zdjęć, nagrywania dźwięku i wizji, chyba, że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkich uczestników przed rozpoczęciem wykładu.
  5. Podczas trwania mogą być prezentowane treści o charakterze komercyjno-reklamowym.
  6. W czasie Konferencji odbywać się będzie wystawa.
  7. Konferencja będzie rejestrowane (foto/video). Uczestnictwo w niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikacje wizerunku uczestników w materiałach związanych z jej przebiegiem.
  8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO.
 4. IV. Warunki zaliczenia Konferencji

  1. Za udział w Konferencji lekarze otrzymują punkty edukacyjne. Ich liczba jest uzależniona od liczby godzin sesji naukowych.
  2. Każdy z uczestników, który był obecny na Konferencji, dokonał płatności i podpisał się na liście obecności, otrzymuje zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych oraz certyfikaty uczestnictwa. Certyfikat wydawany jest w momencie zakończenia Konferencji-drogą elektroniczną.
 5. V. Postanowienia ogólne

  1. Informacje niezawarte w niniejszym regulaminie można znaleźć na stronie internetowej: www.perio.org.pl
  2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do zasięgania informacji bezpośrednio u organizatorów Konferencji.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Program

WARSZTATY

Technika tunelowa – diabeł tkwi w szczegółach
Tunneling technique – the devil lies in the details

dzieńgodzinaprogram
21.03.2024 r. - czwartek
Prowadzący:Mariusz Bołzan
absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalista periodontolog. Uczestniczy w licznych kursach, warsztatach i konferencjach, głównie z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej i implantologii w kraju i za granicą. Jest współwłaścicielem prywatnej kliniki „Biała Szuflada” z oddziałami w Choszcznie i Szczecinie. Szkoleniowiec, wykładowca, twórca Szczecińskiego Panelu Stomatologicznego i Akademii Tkanek Autogennych. Entuzjasta implantologii i zarządzania tkankami miękkimi i twardymi.
16:00-17:30Część teoretyczna

Poruszane punkty w części teoretycznej:

 • Podstawy techniki tunelowej - szycie i niezbędne narzędzia (tunneling technique foundations - sutures and useful tools)
 • Dostęp pin hole jako klucz do optymalizacji (pin hole access as a key to optimalization)
 • Jak odbudować brodawkę międzyzębową wykorzystując technikę tunelową? (how to reconstruct interdental papilla using this technique?)
 • Jednoczasowe pokrycia recesji od szóstki do szóstki (one time recession coverage procedures first molar to first molar)

17:30-17:45Przerwa kawowa
17:45-19:00Część praktyczna

 • Pobranie przeszczepu CTG (CTG harvest)
 • Technika tunelowa (tunneling technique)

Na preparatach głów świńskich

Kursanci dostaną dostęp do prezentacji i filmów zabiegowych z omawianą techniką

PROGRAM

FARMAKOLOGIA w Periodontologii

dzieńgodzinaprogram
22.03.2024 r. - piątek
09:30-10:15Rejestracja uczestników
Sesja I
10:15-10:30Otwarcie VI Konferencji – prof. Elżbieta Dembowska Prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego
10.30-12.00Prof. David Herrera
Farmakologia w periodontologii
Pharmacology in periodontology
12:00-12:30Przerwa kawowa
Sesja II
12:30-13:45Prof. Tomasz Konopka, Prof. Bożena Karolewicz
Koncepcje dokieszonkowego podawania leków w terapii zapalenia przyzębia
Strategies of Delivery System for the Drugs Administration to the Periodontal
Pockets
13:45-15:00Lunch
Sesja III
15:00-15:45 Prof. Marta Cześnikiewicz-Guzik
Nowe strategie leczenia choroby przyzębia - jak skutecznie modulować mechanizmy zapalne?
New strategies for the treatment of periodontal disease - how to effectively modulate inflammatory mechanisms?
15:10-15:30Przerwa kawowa
15:45-16:30 Dr hab. Natalia Lewkowicz
Leczenie immunomodulujace czy przeciwbakteryjne - która terapia daje największe korzyści kliniczne?
Immunomodulatory vs. antimicrobial treatment - which therapy provides best clinical benefits?
16:30-17:00Przerwa kawowa
17:00Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego
19:00Uroczysta Kolacja PERIO (dla chętnych)

ESTETYKA w Periodontologii

dzieńgodzinaprogram
23.03.2024 r. - sobota
08:30-09:00Rejestracja uczestników
Sesja I
09:00-09:15Otwarcie Konferencji – prof. Elżbieta Dembowska
09:15-10:45Prof. Marcus Hürzeler
Gingival recession therapy-criteria of success, treatment strategies, and clinical action
10:45-11:30Przerwa kawowa
10:45-11:30Sesja plakatowa
11:30-13:00Prof. Marcus Hürzeler
Gingival recession therapy-criteria of success, treatment strategies, and clinical action
13:00-14:00Lunch
Sesja II
14:00-14:45Prof. Małgorzata Pietruska
Zarządzanie tkankami miękkimi uzębionego i bezzębnego wyrostka
Soft tissues of the dentate and edentulous ridge
14:45-15:10Dr hab. Bartłomiej Górski
Strategie kliniczne leczenia recesji dziąseł w przypadku braku strefy tkanek skeratynizowanych
Clinical strategies for treating gingival recession in the absence of keratinized tissues
15:10-15:30Przerwa kawowa
Sesja III
15:30-15:55Dr n. med. Witold Jurczyński
Leczenie zaawansowanych recesji dziąseł połączonych z przyszyjkowymi ubytkami niepróchnicowego pochodzenia
The treatment of advanced gingival recession, combined with non-carious cervical lesions
15:55-16:20Prof. Paweł Plakwicz
Zabiegi kortykotomijne w praktyce periodontologicznej
Corticotomy surgeries in the periodontal practice
16:20-16:35Przerwa kawowa
16:35-17:10Dr hab. Wojciech Bednarz
Współczesne metody chirurgicznego leczenia nadziąślaków na podstawie własnych przypadków klinicznych
Contemporary methods of surgical treatment of Epulides based on own clinical cases
17:10-17:35Dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund
Porównanie pokrycia mnogich recesji dziąsłowych po zastosowaniu ksenogenicznejmatrycy kolagenowej i tkanki łącznej z wykorzystaniem techniki tunelowej
Comparison of coverage of multiple gingival recessionsafteruse of a xenogeneic collagen matrix and connective tissueusing the tunel technique
17:35-18:00Dyskusja
18:00Zakończenie VI Konferencji

Sesja Plakatowa

Sesja plakatowa – informacja dla autorów

Streszczenia muszą mieć postać strukturalną i zawierać:

 • w przypadku prac oryginalnych:
  • tytuł w języku polskim i angielskim,
  • imię i nazwisko autorów pracy,
  • pełną afiliację autorów,
  • wprowadzenie,
  • cel pracy,
  • materiał i metody,
  • wyniki,
  • wnioski,
  • słowa kluczowe,
  • oraz adres mailowy do korespondencji,
  • streszczenia powinny zawierać od 250 do 350 słów.
 • w przypadku prac kazuistycznych:
  • tytuł w języku polskim i angielskim,
  • imię i nazwisko autorów pracy (liczba autorów z tej samej jednostki naukowej nie powinna przekraczać dwóch),
  • pełną afiliację autorów,
  • wprowadzenie,
  • cel opisu przypadku,
  • opis przypadku,
  • wniosek,
  • słowa kluczowe,
  • oraz adres mailowy do korespondencji,
  • streszczenia powinny zawierać od 150 do 300 słów.

W terminie do 5 lutego zastrzegamy możliwość poprawiania merytorycznego lub stylistycznego streszczenia. Do 5 lutego zapadnie ostateczna decyzja członków komitetu naukowego konferencji o kwalifikacji pracy do sesji plakatowej i zostanie ona przesłana na adres do korespondencji.

Zakwalifikowane streszczenia zostaną opublikowane we „Współczesnej Stomatologii”.

Plakat powinien składać się z następujących części:

1) Tytuł pracy w języku polskim i angielskim, nazwisko i imię Autora(ów), afiliacje
2) Słowa kluczowe
3) Wstęp
4) Cel pracy
5) Wyniki badań
6) Wnioski

 

w pracach kazuistycznych:
3) Wstęp
4) Cel pracy
5) Opis przypadku (ów)
6) Wniosek)

 

Rozmiary plakatu: szerokość – 70 cm, wysokość – 100 cm, (orientacja pionowa).

Zalecamy napisanie tekstu czcionką o rozmiarze co najmniej 20 pkt., ponieważ zazwyczaj osoby oglądające plakat stoją w odległości 1 metra od niego. Prosimy pamiętać, że zbyt ozdobne czcionki utrudniają czytanie.

Elementy graficzne są doskonałym sposobem na przedstawienie kolejności poszczególnych części plakatu. Umieszczenie na plakacie danych w formie obrazowej oraz zdjęć klinicznych i histopatologicznych ułatwia jego odbiór zainteresowanym osobom. Wykresy i tabele są podstawową częścią plakatu o charakterze naukowym. Dobrze wyróżnione wnioski pozwolą skupić się uczestnikom sesji plakatowej się na głównych wynikach pracy. Powinny być sformułowane zwięźle i zachęcać do dyskusji.

Termin zgłaszania streszczeń prac mija w dniu 31 stycznia 2024 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@perio.org.pl

Miejsce konferencji

Hotel Marriott
al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa