Zaznacz stronę

Historia


Początki zorganizowanej Periodontologii Polskiej sięgają lat 30 XX w., kiedy to w 1934 r. przy Lwowskiej Izbie Lekarskiej powstał Polski Związek Badań Parodontalnych jako pełnoprawny członek międzynarodowej organizacji Association pour les Recherches sur Paradontopathies (ARPA Internationale).
Po II wojnie światowej w roku 1947 powstał w Warszawie Komitet Organizacyjny Polskiego Zespołu ARPA i w roku 1956 uzyskał on członkostwo tej organizacji.
Po 1970 r. kiedy ARPA Internationale uległa rozwiązaniu polscy periodontolodzy utworzyli Sekcje Periodontologii działającą przy Polskim Towarzystwie Stomatologicznym (PTS).  Przez cały czas prowadzona była działalność oświatowa oraz naukowo-badawcza z zakresu periodontologii.

Organizowane były szkolenia przed i podyplomowe na sympozjach, warsztatach i kursach, podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Jednymi z ważnych osiągnięć tych prac było powstania samodzielnych periodontologicznych jednostek organizacyjnych działających przy wszystkich wyższych uczelniach kształcących lekarzy dentystów w Polsce jak również uzyskanie oddzielnej specjalizacji lekarsko – dentystycznej z zakresu periodontologii.

W 1993 r. Sekcja Periodontologii PTS uzyskała zaproszenie do członkostwa w EFP, a w 1994 r. jej przedstawiciel uczestniczył w Europerio 1 w Paryżu uzyskując status organizacji stowarzyszonej z EFP. Pełne członkostwo w Europejskiej Federacjim, zgodnie z zapisami jej statutu, zostało uzależnione od uzyskania większej samodzielności organizacji polskich periodontologów i w tym kierunku podjęto kolejne działania.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

19 października 2012r, powierzyli mi Państwo kierowanie Sekcją Periodontologiczną PTS z misją utworzenia Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, które umożliwiłoby nam wejście do struktur Europejskich.
Z ogromną przyjemnością zatem informuję Państwa, że Polskie Towarzystwo Periodontologiczne zostało zarejestrowane w dniu 7 lutego 2013r w KRS, a 15 marca 2013 r, zostaliśmy pełnymi Członkami Europejskiej Federacji Periodontologicznej.

Jest to dla Nas wszystkich ogromna satysfakcja, ale też wyzwanie, mam świadomość jak wiele pracy mamy jeszcze do zrobienia, aby wszyscy byli usatysfakcjonowani. Obiecuję, że w najbliższych dniach poinformuję Państwa o podjętych decyzjach dotyczących naszego Towarzystwa, jakie będą obowiązywały prawa i obowiązki zarówno Zarząd jak i członków. Poinformuję Państwa o Konferencji, która odbędzie się w marcu przyszłego roku PERIO 2014 z udziałem znakomitych wykładowców, m.in. profesora Mariano Sanza. Wszystkie informacje będą Państwo mogli uzyskać na naszej stronie.

Renata Górska

Prezes PTP