Zaznacz stronę

III Konferencja Periodontologiczna

III Konferencja Periodontologiczna

Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego
i Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Warszawa, 2-3 marca 2018, Hotel Marriott i Multikino Złote Tarasy

Zaproszeni wykładowcy

=

dr Pierpaolo Cortellini

 • Regeneracja ubytków śródkostnych. Jak zwiększyć efektywność leczenia w przypadku zębów z wątpliwym rokowaniem?
 • NOWOŚĆ: Demonstracja technik chirurgicznych w 3D
=

prof. Thomas E. Van Dyke

Dysbioza i choroba przyzębia: potencjał dla immunoterapii

=

prof. Frank Schwarz

Leczenie zapaleń okołowszczepowych – podstawy naukowe i procedury kliniczne

=

prof. Mariano Sanz

 • Zdrowie jamy ustnej kobiety a ciąża
 • Leczenie ortodontyczne pacjentów z ciężkim zapaleniem przyzębia
 • Kurs przedkonferencyjny: Zarządzanie tkankami miękkimi i techniki plastycznej chirurgii periodontologicznej
=

prof. Alpdogan Kantarci

Interakcje pomiędzy mikrobiomem a gospodarzem w złożonym mikrośrodowisku jako mechanizm zapalenia przyzębia oraz potencjalne cele dla nowych technik leczniczych

Program

Konferencja Periodontologiczna 2018: 2-3.03.2018
Kurs praktyczny: 1.03.2018
Kurs praktyczny - dodatkowa edycja: 4.03.2018

dzieńgodzinaprogramszczegółowe informacje
KURS PRAKTYCZNY(hotel Marriott)
1.03.2018 czwartek
15:00-19:00prof. Mariano SanzKurs praktyczny: Zarządzanie tkankami miękkimi i techniki plastycznej chirurgii periodontologicznej.
PROGRAM KONFERENCJI PERIO
2.03.2018 piątekDzień z dr. Pierpaolo Cortellinim (Multikino Złote Tarasy)
08:00-08:45Rejestracja uczestników
08:45-09:00Otwarcie konferencji: prof. Renata Górska
09:00-13:00dr Pierpaolo Cortellini
Wykład: Regeneracja ubytków śródkostnych. Jak zwiększyć efektywność leczenia w przypadku zębów z wątpliwym rokowaniem?
- Cele kliniczne i wskazania do regeneracji przyzębia
- Krytyczna ocena materiałów regeneracyjnych stosowanych w periodontologii
- Kontrola czynników wpływających na efekt kliniczny
- Morfologia ubytku jako kluczowy element doboru typu płata chirurgicznego i materiałów
- Regeneracja przyzębia w czasie
- Przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego
- Instrumentarium i materiały do stosowania w leczeniu chirurgicznym
przerwa kawowa ok. 11:00-11:30
13:00-14:00Lunch
14:00-18:00dr Pierpaolo Cortellini
Demonstracja technik chirurgicznych w 3D
1. Techniki chirurgiczne:
- Zmodyfikowana technika płata oszczędzająca brodawkę (MPPF)
- Uproszczona technika płata oszczędzająca brodawkę (SPPF)
- Minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne (MIST)
- Zmodyfikowane minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne (M-MIST)
- Regeneracja mnogich ubytków kostnych (nagranie 3D)
2. Faza pozabiegowa i kontrola powikłań
3. Efekty kliniczne i rokowanie długoterminowe
4. Algorytmy kliniczne: kiedy i co robić
przerwa kawowa ok. 16:00-16:30
19:00-21:00Spotkanie towarzyskie (hotel Marriott)
3.03.2018 sobotaII Dzień Konferencji (hotel Marriott)
08:00-08:45Rejestracja uczestników
08:45-09:00Otwarcie konferencji: prof. Renata Górska
Sesja wykładowa. Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka
09:00-10:30prof. Thomas E. Van DykeWykład: Dysbioza i choroba przyzębia: potencjał dla immunoterapii.
10:30-10:45Dyskusja
10:45-11:00Przerwa kawowa
11:00-12:15prof. Frank SchwarzWykład: Leczenie zapaleń okołowszczepowych - podstawy naukowe i procedury kliniczne
12:15-12:30Dyskusja
12:30-13:00prof. Mariano SanzWykład: Zdrowie jamy ustnej kobiety a ciąża

Informacja nt. nowego projektu realizowanego przez Europejską Federację
Periodontologiczną EFP
13:00-14:00Lunch
Sesja wykładowa. Przewodniczący Sesji: dr hab. Jan Kowalski
14:00-15:15prof. Mariano SanzWykład: Leczenie ortodontyczne pacjentów z ciężkim zapaleniem przyzębia
15:15-15:30Dyskusja
15:30-15:45Przerwa kawowa
15:45-17:00prof. Alpdogan KantarciWykład: Interakcje pomiędzy mikrobiomem a gospodarzem w złożonym mikrośrodowisku jako mechanizm zapalenia przyzębia oraz potencjalne cele dla nowych technik leczniczych
17:00-17:15Dyskusja i zakończenie konferencji
17:15-18:15Walne zebranie członków PTP
KURS PRAKTYCZNY - termin dodatkowy(hotel Marriott)
4.03.2018 niedziela
10:00-14:00prof. Mariano SanzKurs praktyczny: Zarządzanie tkankami miękkimi i techniki plastycznej chirurgii periodontologicznej.

Uwaga: Godziny poszczególnych wykładów mogą ulec niewielkim zmianom.

Kurs praktyczny

Prof. Mariano Sanz

Zarządzanie tkankami miękkimi i techniki plastycznej chirurgii periodontologicznej.

Warsztat praktyczny na żuchwach świń z wykorzystaniem biomateriałów,
maksymalnie dla 12 osób, poziom zaawansowany

Warszawa, Hotel Marriott
1 marca 2018, godz. 15:00-19:00
4 marca 2018, godz. 10:00-14:00

Sesja Plakatowa - streszczenia

Sesja plakatowa – informacja dla autorów

Autorzy proszeni są o przygotowanie plakatów według poniższych wskazówek:

 • wydruk w tradycyjnej papierowej formie w języku angielskim
 • układ plakatu pionowy
 • rozmiar plakatu nie większy niż 841 mm x 1189 mm – format A0

Plakaty należy dostarczyć i samodzielnie umieścić na tablicach według kolejności podanej na liście znajdującej na początku Sesji Plakatowej oraz według oznaczeń na planszach.
Prosimy o umieszczenie plakatów na tablicach w godzinach 8:00-9:00 w sobotę 3 marca (tj. przed rozpoczęciem drugiego dnia konferencji).

Uwaga:
w dniu 3 marca obrady konferencji odbędą się w hotelu Marriott w sali Congress Hall na III p.
Sesja plakatowa będzie miała miejsce na foyer.

Serdecznie dziękujemy Autorom za przygotowanie plakatów i zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze prace.

Zaproszenie do nadsyłania streszczeń

Streszczenia plac plakatowych na konferencji Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego PERIO 2018 mogą zostać opublikowane w kwartalniku Dental and Medical Problems.

Przyjmujemy prace oryginalne lub kazuistyczne wyłącznie w języku angielskim.

Streszczenie prac oryginalnych musi się składać z 5 części:

 • background
 • objectives
 • material and methods
 • results
 • conclusions

i musi zawierać od 250 do 500 słów.

Streszczenie prac kazuistycznych musi się składać z 3 części:

 • background
 • case report
 • conclusion

i musi zawierać od 150 do 400 słow.

Do streszczenia należy dołączyć od 3 do 5 słow kluczowych w języku angielskim, rekomendowanych przez Index Medicu Subject Headings- MeSH.
Prace będą przyjmowane do 15 stycznia 2018 r. a następnie będą recenzowane przez członków komitetu naukowego konferencji.

Prace zakwalifikowane do publikacji ukażą się w I numerze DMP w 2018 roku, jeżeli ich liczba przekroczy 15.

Streszczenia należy przygotować w pliku MS Word (.doc) i wysłać na adres: tomasz.konopka@umed.wroc.pl

Sponsorzy i Partnerzy

Specjalne podziękowania dla Sponsorów i Partnerów Seminarium

Złoty Sponsor

Srebrni Sponsorzy

Partonat Medialny

Miejsca konferencji

w dniu 1 i 3.03.2018
Marriott Hotel
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
w dniu 2.03.2018
Multikino Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Hotel Marriott

Hotel Marriott