Zaznacz stronę

W dniu 24.06.2016 odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Najważniejsze ustalenia, które podjęto:

  1.  Wiosną 2017 r. odbędzie się w Warszawie międzynarodowe seminarium dot. chorób błony śluzowej jamy ustnej, bezpłatne dla członków PTP. [prawdopodobnie 18 marca 2017, ale data będzie jeszcze w najbliższym czasie potwierdzana ]
  2. We wrześniu 2017 odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja periodontologiczna PERIO 2017.
  3. Została podjęta uchwała wprowadzająca termin opłacania składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy do końca maja każdego roku (w związku z koniecznością zgłoszenia członków do EFP i uiszczenia opłaty za prenumeratę online Journal of Clinical Periodontogy www.efp.org oraz przygotowania certyfikatów członkowskich). Roczna składka członkowska została utrzymana na dotychczasowym poziomie 250 zł