Zaznacz stronę

KONFERENCJA PERIO 2014


W dniu 29 marca 2014 r. w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja PTP Perio 2014.

Konferencję otworzyła prof. Renata Górska, prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii. Tematem wykładu inaugurującego konferencję były współczesne możliwości niechirurgicznego leczenia chorób przyzębia oraz porównanie skuteczności tych metod z leczeniem chirurgicznym. Podsumowując konferencję, prof. Górska powiedziała:


Kolejny wykład wygłosił prof. Mariano Sanz, który poświęcił swoją prezentację tematowi regeneracji tkanek przyzębia. Szczególny nacisk położył na przyszłe perspektywy w tej dziedzinie, między innymi na wykorzystanie technik bioinżynierii tkankowej. Prof. Sanz wykłada periodontologię na Universidad Complutense de Madrid, kieruje także programem „Master in Periodontology” na tym uniwersytecie. Prof. Sanz wspominał pierwszy polski kongres, na którym miał okazję wystąpić, w 1991 roku, bardzo wysoko oceniając zmiany, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich ponad 20 lat, zarówno w polskiej nauce, jak i w codziennej praktyce stomatologicznej:


Kolejny wykład wygłosił prof. Frank Weiland – ortodonta, specjalizujący się w leczeniu ortodontycznym pacjentów z chorobami przyzębia. Na przykładach z własnej praktyki omówił on zasady współpracy ortodontyczno-periodontologicznej i warunki jej powodzenia. Prof. Weiland jest byłym prezydentem Europejskiej Rady Ortodontycznej i aktywnym członkiem Angle Society of Europe. Obecnie pracuje w Zakładzie Ortodoncji Szkoły Dentystycznej w Wiedniu, prowadzi także praktykę prywatną. Podkreślił on znaczenie pracy zespołowej w leczeniu pacjentów dotkniętych chorobami przyzębia i wymagających leczenia ortodontycznego:


Po przerwie wystąpił prof. Serge Dibart, który omówił możliwości skrócenia leczenia pacjentów z wadami zgryzu dzięki użyciu urządzenia Piezocision™ – w tym możliwość wykorzystania tego urządzenia w przypadkach niedoboru tkanek miękkich. Prof. Dibart jest kierownikiem Zakładu Periodontologii i Biologii Jamy Ustnej na Uniwersytecie Bostońskim oraz dyplomowanym członkiem American Board of Periodontology. W udzielonym wywiadzie tak mówił o nowych możliwościach leczenia dzięki zastosowaniu Piezocision™:


Tematem ostatniego wykładu, wygłoszonego przez prof. Phoebusa Madianosa, było leczenie peri-implantitis. Warunkiem skutecznego i trwałego wyleczenia jest znajomość i eliminacja czynników ryzyka, które także zostały omówione. Prof. Madianos jest kierownikiem programu nauczania dyplomowego w periodontologii oraz sekcji implantologii w Szkole Dentystycznej Uniwersytetu w Atenach. Jako prezydent-elekt Europejskiej Federacji Periodontologicznej tak widzi perspektywy dla Polski w jej strukturach:


W dniu poprzedzającym właściwą konferencję, 28 marca, odbyły się warsztaty praktyczne, które poprowadzili prof. Mariano Sanz i dr Eli Friedwald. Pierwszy warsztat, poprowadzony przez prof. Mariano Sanza, dotyczył pokrywania recesji dziąsła z użyciem przeszczepu łącznotkankowego (w technice dwuwarstwowej) oraz z użyciem matrycy kolagenowej, a także poszerzania strefy dziąsła rogowaciejącego z użyciem przeszczepu łącznotkankowego oraz z użyciem matrycy kolagenowej. Drugi warsztat poprowadził dr Eli Friedwald z Izraela. Uczestnicy mieli okazję poćwiczyć techniki sterowanej regeneracji kości oraz techniki szycia stosowane w zabiegach chirurgii periodontologicznej. Dla dr. Friedwalda również nie była to pierwsza wizyta w Polsce, co podkreślił w dzielonym wywiadzie: