Zaznacz stronę

Zostań Członkiem PTP


Aby zostać członkiem PTP należy:

 1. Zapoznać się ze statutem

Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską należy przesłać:

 • mailowo (po wydrukowaniu, podpisaniu i zeskanowaniu) na adres: biuro@perio.org.pl albo
 • tradycyjną pocztą na adres:
  Uniwersyteckie Centrum Stomatologii
  Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa.
 1. Opłacić składkę

 2. Składka członkowska w Polskim Towarzystwie Periodontologicznym (PTP) wynosi:

  • 250 PLN dla członków zwyczajnych [płatna do końca maja – W przypadku nie dochowania terminu będzie doliczona opłata manipulacyjna 30 zł (łącznie 280,- zł)],
  • 75 PLN dla studentów oraz lekarzy dentystów i lekarzy będących w trakcie odbywania stażu podyplomowego (bez dostepu do elektronicznych materiałów EFP),
  • 50 PLN dla lekarzy emerytów.

  Nr konta: 53 1020 1156 0000 7602 0126 4233 (można także znaleźć na deklaracji). W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska.

Od 15 marca 2013 Polskie Towarzystwo Periodontologiczne (PTP) jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Periodontologii (EFP), będącej jedną z największych organizacji periodontologicznych na świecie. Z faktem tym wiążą się określone korzyści dla członków PTP:

 • pełen bezpłatny dostęp do oficjalnego wydawnictwa EFP – Journal of Clinical Periodontology (prenumerata online);
 • zniżki na opłaty wpisowe za konferencję EUROPERIO organizowaną w cyklu 3-letnim, największą konferencję periodontologiczną na świecie, oraz na inne kursy i konferencje organizowane przez EFP, w tym również organizowane ekskluzywnie tylko dla członków;
 • bezpłatny dostęp do materiałów ze strony EFP – wywiady, oficjalne stanowiska EFP, listy konferencji, materiały do gabinetu (karty badania, formularze zgody świadomej), możliwość rejestracji na stronie jako wykładowca, możliwość zamieszczania i przeglądania ofert pracy;
 • zniżki na opłaty wpisowe za konferencje organizowane przez PTP

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „W sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów” (Załącznik 3, grupa II, punkt 18) za przynależność do Towarzystwa przysługuje 5 punktów edukacyjnych.