IV Międzynarodowa Konferencja

Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego
i Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Warszawa, 24-25 września 2021
Hotel Marriott, Warszawa