Zaznacz stronę

Wykładowcy - Konferencja Periodontologiczna 2016

David Herrera

Pełnoetatowy profesor periodontologii na Faculty of Odontology, University Complutense of Madrid (Hiszpania).
Prorektor ds. klinicznych, Faculty of Odontology, University Complutense of Madrid (Hiszpania).
Prezes Spanish Society of Periodontology (SEPA).
Członek zarządu Continental European Division, International Association for Dental Research (IADR).

Zaproszony jako profesor do programu szkolenia dyplomowego w dziedzinie periodontologii pod kierunkiem European Federation of Periodontology (EFP) na University Complutense of Madrid (Hiszpania).
Uzyskał tytuły lekarza dentysty i doktorat w dziedzinie stomatologii oraz ukończył szkolenie podyplomowe w zakresie periodontologii na University Complutense of Madrid.

Aktywny naukowo w dziedzinie mikrobiologii i zastosowania środków przeciwbakteryjnych w periodontologii: ponad 75 publikacji naukowych w czasopismach SCI oraz ponad 30 rozdziałów w książkach.
Udział w kursach i kongresach: zapraszany jako wykładowca na ponad 50 międzynarodowych i krajowych kongresów naukowych.

 

Streszczenie

Znaczenie antybiotyków w profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia.

Zapalenie przyzębia to choroba infekcyjna, związana ze swoistymi gatunkami bakterii, tworzącymi biofilm poddziąsłowy. Kontrola biofilmu nad- i poddziąsłowego ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu i leczeniu chorób przyzębia.

Szczególnie kontrola biofilmu naddziąsłowego stanowi podstawię pierwszo- i drugorzędowej profilaktyki chorób przyzębia. Najczęstsze metody kontroli biofilmu naddziąsłowego wiążą się ze stosowaniem narzędzi mechanicznej, jednak ograniczenia kontroli mechanicznej doprowadziły do szerokiego wykorzystywania chemicznych metod kontroli biofilmu, przede wszystkim przy użyciu związków przeciwbakteryjnych w różnych postaciach, takich jak pasty do zębów i płyny do płukania ust. Ocena naukowa produktów do higieny jamy ustnej, przeznaczonych do chemicznej kontroli płytki, powinna przebiegać zgodnie ze ściśle określonymi etapami pracy badawczej, obejmując badania in vitro i modele in vivo. Skrupulatna analiza dostępnego piśmiennictwa pozwala na identyfikację produktów o najwyższym poziomie weryfikacji naukowej, uwzględniającej systematyczne prace przeglądowe i meta-analizy.

Leczenie periodontologiczne ma na celu kontrolę infekcji. W celu osiągnięcia możliwie najlepszych efektów należy podjąć szczególne starania na etapie diagnostyki i opracowywania planu leczenia. Stosowanie podczas planowania sekwencji działań terapeutycznych zaawansowanych metod diagnostycznych oraz nowych strategii i technologii może zwiększać poziom przewidywalności skutecznej kontroli infekcji. Stosowanie w tym kontekście wybranych, podawanych ogólnie środków przeciwbakteryjnych, ukierunkowanych na określone profile mikrobiologiczne, może poprawiać efekty kliniczne i długoterminowe. Takie podejście ogranicza stosowanie tego rodzaju leków do określonych pacjentów: tych, którzy odniosą największe korzyści z tego typu terapii wspomagającej. Doprowadzi to do bardziej odpowiedzialnego stosowania antybiotyków ogólnych, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej globalnie oporności mikroorganizmów na antybiotyki, związanej z nadmiernych wykorzystywaniem tych leków.

 

David Herrera