Zaznacz stronę

Wykładowcy - Konferencja Periodontologiczna 2016

Profesor M. Quirynen uzyskał tytuł lekarza dentysty w 1980 roku na Catholic University of Leuven, a w roku 1984 ukończył szkolenie w dziedzinie periodontologii w zakładzie periodontologii (Catholic University Leuven).  W roku 1986 przedstawił swoją dysertację doktorską, zatytułowaną: „Czynniki anatomiczne i zapalne wpływają na rozwój i retencję płytki bakteryjnej u ludzi”.  W roku 1990 uzyskał tytuł profesora na wydziale medycznym Catholic University of Leuven, gdzie wykładał periodontologię i anatomię.  Jego badania naukowe dotyczą głównie mikrobiologii jamy ustnej, szczególną uwagę zwraca na wpływ i charakterystykę powierzchniową adhezji bakterii oraz wpływ antyseptyków.  Opublikował ponad 300 pełnotekstowych artykułów w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach.  Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopism Journal of Clinical Periodontology (jako współredaktor), Clinical Oral implants Research, Periodontal Practice Today oraz Parodontologie.

 

Catholic University of Leuven, Faculty of Medicine, School of Dentistry, Oral Pathology & Maxillofacial Surgery, Department of Periodontology, Capucijnenvoer 33, B-3000 Leuven, Belgium
Marc.Quirynen@med.kuleuven.ac.be

 

Streszczenie

Niechirurgiczne leczenie periodontologiczne

Od niedawna wiadomo, że płytka poddziąsłowa rozwija się i zachowuje jak biofilm. Ma to bardzo istotne konsekwencje kliniczne, jeśli chodzi o stosowanie związków antyseptycznych i antybiotyków.  Ponadto periopatogeny kolonizują całą jamę ustną i to należy również brać pod uwagę w trakcie leczenia chorób przyzębia.  Zjawisko „wewnątrzustnej” transmisji bakterii z jednej niszy do drugiej, nazywane także translokacją lub infekcją krzyżową, było ostatnio przedmiotem dogłębnych badań.  Taka transmisja patogenów z jednej niszy (locus) do drugiej wpływa oczywiście niekorzystnie na efekty leczenia periodontologicznego, w tym na trwałość implantów stomatologicznych.
Podczas tej prezentacji chciałbym omówić dynamikę tworzenia płytki nad- i poddziąsłowej (kolonizacji i rekolonizacji), wpływ utraty zębów, znaczenie biofilmu oraz „niechirurgiczną” walkę z biofilmem w leczeniu chorób przyzębia.

Marc Quirynen