Zaznacz stronę

Szczoteczki oscylacyjno – rotacyjno – pulsacyjne nie powodują recesji


         Istnieją  opinie, że elektryczne szczoteczki oscylacyjno – rotacyjno – pulsacyjne, chociaż umożliwiają szybsze i dokładniejsze usuwanie biofilmu nazębnego to ich użycie w porównaniu do szczoteczek ręcznych,  jest związane ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia dziąseł u osób zagrożonych recesjami.

         Trzyletnie randomizowane badania, dowodzą, że lekarze dentyści mogą bezpiecznie zalecać używanie szczoteczki zarówno elektrycznej jak i manualnej także u pacjentów z wcześniej występującymi recesjami dziąseł.

Obserwacje te wykazały, że istotny wpływ na powstawanie recesji dziąseł mają  stosowane techniki szczotkowania zębów, częstotliwość oraz czas jego trwania, natomiast brak jest dowodów na to aby szczoteczki elektryczne stanowiły przyczynę większych urazów dziąseł w porównaniu do szczoteczek ręcznych.

Wyniki przeprowadzonych długoterminowych, prospektywnych, randomizowanych i kontrolowanych badań klinicznych, których celem było określenie wpływu szczotkowania zębów u osób posiadających recesje były określane po 12, 18 i 35 miesiącach (po wcześniejszym opublikowaniu wyników półrocznych).

Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu podzielono na dwie grupy  (używających szczoteczki elektryczne oraz szczoteczki ręczne) poinstruowano  o właściwym szczotkowaniu zębów, dwa razy dziennie, przez dwie minuty, przy użyciu standardowego środka do czyszczenia z zawartością siarczanem sodu.

Przeprowadzone badanie po 35 miesiącach wykazało znaczną redukcję (ok. 0,5 mm) recesji dziąseł w obu obserwowanych grupach jak również, że zastosowanie szczoteczki elektrycznej zmniejszyło ryzyko  recesji dziąseł w porównaniu z użyciem szczoteczki ręcznej. Codzienny schemat szczotkowania przez dwie minuty (z zastosowaniem szczoteczki elektrycznej bądź ręcznej), wydaje się nie mieć negatywnego wpływu na wcześniej istniejące recesje dziąseł.

Jednocześnie inne przeprowadzone badania wskazują, że użycie oscylacyjno-rotacyjnych elektrycznych szczoteczek do zębów z końcówką roboczą z miękkimi włóknami w porównaniu do zastosowania ręcznych szczoteczek do zębów także z miękkimi włóknami skutkowało zwiększeniem stabilności brzegu dziąsłowego u osób po chirurgicznych zabiegach pokrycia korzeni.

Autorzy badania podkreślają różne ograniczenia swoich badań, m.in. ze względu na efekt Hawthorna (uczestniczenie w badaniu wpływa na zmianę w zachowania) oraz na fakt, że projekt badawczy był sponsorowany przez Procter & Gamble, właściciela marki Oral-B, producenta szczoteczek elektrycznych.

Szczegóły oraz piśmiennictwo zawierają strony internetowe:

http://www.efp.org/newsupdate/3-year-study-power-brushes-trauma/

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.12518/epdf

http://www.joponline.org/doi/abs/10.1902/jop.2016.150528?journalCode=jop&